Flex by Kråkerøy

Flex by Kråkerøy

Flex by Kråkerøy
Mandag - fredag
1. Fredrikstad bussterminal (Spor 4)kl 1000kl 1100kl 1200kl 1300kl 1400kl 1500kl 1600
2. Fredrikstad stasjon
3. Biblioteket (v. Phønix gate)
4. Kråkerøy super (ved Kråkerøyveien 9)
5. Soliheimen (v. Ulvedalen 1)
6. Veidebakken/Gaupefaret (v. Veidebakken 9)
7. Ulvedalsåsen (v. Veidebakken 12)
8. Folkvang (v. Kråkerøyveien 46)
9. Møllerodden (v. Kråkerøyveien 80A)
10. Svenskeberget 52
11. Fuglevik Li Snuplass (v. Svenskeberget 47)
12. Fuglevik Platå 27
13. Fuglevik Indre 1
14. Skogveien 19
15. Fuglevik Li 17 (NY fra 28. juni 2018)
16. Damveien 9 (NY fra 2. juli 2018)
Du kan reise mellom møteplasser i sentrum. Flex stopper bare ved møteplasser der noen har bestilt henting eller levering.
Bestilling senest 1 time før du vil reise.
Lørdag
1. Fredrikstad bussterminal (Spor 4)kl 1000kl 1100kl 1200kl 1300kl 1400kl 1500
2. Fredrikstad stasjon
3. Biblioteket (v. Phønix gate)
4. Kråkerøy super (ved Kråkerøyveien 9)
5. Soliheimen (v. Ulvedalen 1)
6. Veidebakken/Gaupefaret (v. Veidebakken 9)
7. Ulvedalsåsen (v. Veidebakken 12)
8. Folkvang (v. Kråkerøyveien 46)
9. Møllerodden (v. Kråkerøyveien 80A)
10. Svenskeberget 52
11. Fuglevik Li Snuplass (v. Svenskeberget 47)
12. Fuglevik Platå 27
13. Fuglevik Indre 1
14. Skogveien 19
15. Fuglevik Li 17 (NY fra 28. juni 2018)
16. Damveien 9 (NY fra 2. juli 2018)
Du kan reise mellom møteplasser i sentrum. Flex stopper bare ved møteplasser der noen har bestilt henting eller levering.
Bestilling senest 1 time før du vil reise.