Fredrikstad – Veum – Evenrød – Solli – Kirkestien

Flex, Fredrikstad-Veum-Evenrod-Solli-Kirkestien

Flex, Fredrikstad-Veum-Evenrod-Solli-Kirkestien
Mandag til fredag
Kirkestien Fv 109kl 0900kl 1300
Sollikl 0920kl 1320
Kvernhuset
Fredrikstad bussterminalkl 0945kl 1345
Fra Fredrikstad til Kvernhuset  kun påstigning og kun på holdeplasser.
Fra Kvernhuset til Fredrikstad kun avstigning og kun på holdeplasser.
Ambjørnrød boligfelt er ikke med, da de kan ta buss.
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Mandag til fredag
Fredrikstad bussterminalkl 1100kl 1400
Kvernhuset
Sollikl 1125kl 1425
Kirkestien Fv 109kl 1145kl 1445
Fra Fredrikstad til Kvernhuset  kun påstigning og kun på holdeplasser.
Fra Kvernhuset til Fredrikstad kun avstigning og kun på holdeplasser.
Ambjørnrød boligfelt er ikke med, da de kan ta buss.
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.