Karlshus – Solli – Kirkestien Fv109

Flex, Karlshus – Solli – Kirkestien Fv109

Flex, Karlshus – Solli – Kirkestien Fv109
Mandag til fredag
Kirkestien fv.109kl 0950kl 1150kl 1350
Rolvsøysund
Rekustad
Haugetun
Haugen
Bakker
Rostad handel
Rostadneset
Høydal
Ringstadhavna
Nylende
Ringstadbakken
Gretland
Nesgata
Hauge Solli
Sollikl 1010kl 1210kl 1410
Gjersø
Åkeberg
Missingmyr
Åsgård øst
Åsgård vest
Borge
Lundby bensinstasjon
Lundeby
Råde kirke
Vanntårnet Råde
Treullfabrikken
Karlshus Rådekl 1020kl 1220kl 1420
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Mandag til fredag
Karlshus Rådekl 1035kl 1235kl 1435
Treullfabrikken
Vanntårnet Råde
Råde kirke
Lundeby
Lundby bensinstasjon
Borge
Åsgård vest
Åsgård øst
Missingmyr
Åkeberg
Gjersø
Sollikl 1045kl 1245kl 1445
Hauge Solli
Nesgata
Gretland
Ringstadbakken
Nylende
Ringstadhavna
Høydal
Rostadneset
Rostad handel
Bakker
Haugen
Haugetun
Rekustad
Rolvsøysund
Kirkestien fv.109kl 1105kl 1305kl 1505
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.