Saltnes-Ytterstad

Flex Fredrikstad - Saltnes-Ytterstad

Flex Fredrikstad - Saltnes-Ytterstad
Onsdag og fredag
Spetalen kl 0915
Spetalen skole
Andersrød
Røtne
Solberg
Bossumdalen
Huseby gård
Huseby sag
Ytterstad
Gjølbergtoppen
Smedbakken
Mosikk
Vikanekrysset
Gjølberg bilverksted
Kolbergbakken
Torpekrysset
Gurandsrud
Borge gård
Borgås
Skjønnerød
Skårakryssetkl 0930
Skåra
Vanntroa
Mascot rv.110
Ørebekk rv. 110
Jet/Seut
Fjeldberg
N.T.P
Stene R
Farmanns gate
Fredrikstadkl 0945
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.
Onsdag og fredag
Fredrikstad bussterminalkl 1230
Farmanns gate
Stene R
N.T.P
Fjeldberg
Jet/Seut
Ørebekk rv.110
Mascot rv.110
Vanntroa
Skåra
Skårakryssetkl 1240
Skjønnerød
Borgås
Borge gård
Guransrud
Torpekrysset
Kolbergbakken
Gjølberg bilverksted
Vikanekrysset
Mosikk
Smedbakken
Gjølbergtoppen
Ytterstad
Huseby sag
Bossumdalen
Solber
Røtne
Andersrød
Sptealen skole
Spetalen
Saltneskl 1300
Bestilling senest 1 time før linjens avgangstidpunkt.